Artikel plaatsen

Artikel plaatsen

PLaats nu je eigen artikel of blogbericht op deze website. Het plaatsen van een artikel is simpel.

Je begint met het aanmaken van een account door je te registeren.
Je ontvangt van ons een e-mail met daarin een link. Klik op deze link en maak je eigen persoonlijke wachtwoord aan. Hierna kan je inloggen.

Nadat je bent ingelogd kunt u beginnen met het schrijven van een artikel.

Klik op “Berichten”  en “Nieuw bericht”  om uiteindelijk het artikel te schrijven. Bied het artikel aan ter beoordeling.
Nu staat het artikel in de wacht en zal deze worden gepubliceerd nadat je artikel door ons is goedgekeurd.

Lees zorgvuldig onze voorwaarden om te zien waar je  artikel aan moet voldoen. Het artikel wordt zo snel mogelijk gepubliceerd, doch uiterlijk binnen een week.